Proč zvolit vrtanou studnu?

Úvaha nad vlastní vrtanou studnou přichází na řadu v době, kdy vlastníte ke svému domu pozemek, na kterém se mohou vratné studny instalovat a také v době, kdy cena za kubík vody za vodné a stočné neustále roste. V posledních letech tomu je trendem. Ceny se neustále zvyšují a rodiny tak hledají stále více a více položek na rodinném rozpočtu, kde ušetřit. Jednou z cest je úspora na energiích, konkrétně na vodě. Nejenže na vodném ušetříte, ale získáte pro sebe a celou rodinu kvalitní pitnou vodu, čistou a bez jakýchkoli chemických úprav. Vrtaná studna je ideální cesta k úspoře.

Jaké jsou výhody vrtané studny?

Výhody vrtané studny jsou na první pohled zřejmé. Mezi ty hlavní patří ta skutečnost, že díky ní získáte nezávislý vlastní zdroj pitné vody. Pro mnohé je další aspekt úspora finančních prostředků. Jelikož se ceny za vodné a stočné stále zvyšují, může se jednat o jednat o jednu z nejdůležitějších výhod. Z investičního hlediska se jedná o investici, kde je garantována rychlá návratnost investice. Vrtaná studna využívá celý zvodnělý kolektor. Je garantován i v době srážkového minima stálý přítok. Samotná realizace vrtané studny je velmi časově nenáročná, veškeré práce jsou ukončeny během jednoho až dvou dní. Pro mnohé může být strašákem ta skutečnost, že okolní vegetace bude od těžké techniky poškozena. Opak je ale pravdou. Okolní cestičky, skalky a záhony jsou minimálně poškozeny.