Ručně prováděné výkopové práce

Nejen v odvětví stavebnictví, ale i v mnoha dalších oblastech, jsme si ji takřka zvykli, že velké množství prací, činností a úkonů za nás dělá technika. Technika dokáže práci výrazně ulehčit, zrychlit a zefektivnit. To, co by člověk pomocí svých dovedností „tvořil“ hodiny, dny a týdny, technika obstará během zlomkového času. Ne vždy jsou však lidské ruce technikou nahraditelné, resp. existuje stále mnoho a mnoho činností, kdy nasazení techniky je buď drahé, neúměrně složité či dokonce nemožné. Stavebnictví a řemeslnictví tomu není výjimkou.

Výkopové práce

Naše firma provádí širokou škálu stavebních činností, mezi které patří i ruční výkopové práce. Protože existují případy, kde je třeba provést výkopové práce v terénu, kam se technika nemá možnost dostat, ruční výkopové práce jsou jedinou a nenahraditelnou alternativou.

Většina našich zakázek je spojena se sanačními pracemi. V případě nutnosti odkopu zdiva pro potřeby izolace zdiva z vnější strany velmi často narážíme na situaci, kdy ruční výkopové práce jsou naprostou nezbytností.

Sanační práce

Ačkoli je naše portfolio stavebních činností široké, stavebním kamenem jsou právě sanační práce. Máme k dispozici nejmodernější techniku pro měření vlhkosti ve zdivu, osvědčení, certifikace a v neposlední řadě stovky pozitivních referencí a odvedených prací našich zkušených odborníků.

Sanace vlhkosti zdiva jsou naše specialita. Jedná se neustále se objevující problém, kdy na nedobře ošetřené zdivo působí okolní vlhkost, která zdivo poškozuje a ničí. Nejčastějším důvodem je špatná či někdy zcela chybějící hydroizolace zdiva. Tedy jakási bariéra, která by měla vlhkost zadržet.

Našim úkolem je pak tuto bariéru do zdiva dodat. Využíváme k tomu řadu postupů a osvědčených metod (injektáž zdiva, svislá hydroizolace, podřezání zdiva, …). Vše záleží na konkrétní situaci, množnostech a míře poškození.

Jaroslav Pavlata
Jaroslav Pavlata

18 práce ve stavebnictví mě naučilo spustu věcí. Stavebnictví není jen má práce, ale i koníček. Zajímam se o nové technologie a materiály.