Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadlaTepelná čerpadla

Pokud jste se rozhodli stavět novostavbu či rekonstruovat Vaše bydlení, pravděpodobně stojíte před důležitými rozhodnutími. Mezi jedny z nejdůležitějších rozhodnutí patří, čím, a jak budete vytápět. Dnes se již neřeší většinou pouze otázka co nejnižších nákladů, ale také ekologie a šetrnost k životnímu prostředí. Jedním z nejúčinnějších řešení, jak tohoto dosáhnout, je využití tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla jsou stroje, jež slouží k čerpání tepla z jednoho místa na jiné místo pomocí vnější práce. Většinou jde o čerpání tepla z místa teplejšího na místo chladnější. Je třeba si však uvědomit, že důležitým prvkem nejsou pouze samotná tepelná čerpadla, ale celý systém. Systém jako celek pak umožňuje optimálně využít samotné tepelné čerpadlo k vytápění i k přípravě teplé vody.

Tepelná čerpadla můžeme rozlišovat podle toho, z jakého prostředí teplo čerpají a kam jej převádějí. Rozlišujeme tepelná čerpadla vzduch / voda, země / voda, voda / voda a nebo tepelná čerpadla vzduch / vzduch.

Tepelná čerpadla vzduch / voda

Tato tepelná čerpadla odebírají teplo ze svého okolí (v tomto případě ze vzduchu), a tuto nízkoteplotní energii předává do vody jako topného média pro vytápění přes výparník tepelného čerpadla. Přes tento výparník pak proudí venkovní vzduch. Tato tepelná čerpadla se dají pořídit za poměrně nízkých pořizovacích nákladů. Další výhodou je samotná instalace, jež není příliš náročná. Tato tepelná čerpadla vychází z čerpadel vzduch / vzduch, tedy klasické klimatizace. Celý systém je však rozšířen o takzvaný Hydrobox. Jeho úkolem je převádět teplo do topné vody. Nevýhodou je však závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V současnosti je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.

Tepelná čerpadla vzduch / vzduch

Tepelná čerpadla vzduch / vzduch je třeba brát jako zdroj vytápění s rezervou, tyto systémy jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která například v zimě může pracovat obráceně. Funguje tedy jako tepelné čerpadlo. Využít se dá zejména na přitápění v období jara a podzimu. Tepelná čerpadla vzduch / vzduch jsou vhodná pro doplnění domů a bytů vytápěných elektrickými přímotopy nebo elektrokotli. Tato tepelná čerpadla dokáží u elektricky vytápěných domů snížit zásadním způsobem provozní náklady. Navíc to vše bez složitých stavebních úprav a vysokých investic.

Druhou oblastí, ve které se dají tepelná čerpadla vzduch/vzduch velmi dobře uplatnit, je vytápění chat a chalup. Často se tepelná čerpadla vzduch/vzduch vyskytují v garážích, dílnách, zimních zahradách či restauracích.

Tepelné čerpadla voda/voda

Tepelná čerpadla voda /voda odebírají teplo ze spodní vody či z vodních ploch jako je rybník apod. Voda bývá zpravidla čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země.

Jaroslav Pavlata
Jaroslav Pavlata

18 práce ve stavebnictví mě naučilo spustu věcí. Stavebnictví není jen má práce, ale i koníček. Zajímam se o nové technologie a materiály.