Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny

Čerpadla a domácí vodárny v AKCI

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny jsou nezbytnou součástí mnoha průmyslových procesů. Tyto čerpadla jsou navržena pro manipulaci s tekutinami s vysokou viskozitou, jako jsou například oleje, maziva nebo chemické roztoky. Díky své schopnosti pracovat s těmito viskózními kapalinami výrazně přispívají k efektivitě a produktivitě průmyslových procesů. Navíc jsou často vyrobeny z materiálů odolných proti korozi a extrémním podmínkám, což umožňuje jejich použití v náročných produkčních prostředích.

čerpadla

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny


Co jsou průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny?

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny jsou zařízení, která jsou určena pro přečerpávání kapalin s vysokou viskozitou. Tyto čerpadla jsou vhodná pro přečerpávání ropy, maziv, nátěrových hmot, viskózních chemikálií a dalších kapalin, které jsou těžce manipulovatelné pomocí klasických čerpadel.

Jaká jsou hlavní výhody průmyslových čerpadel pro viskózní kapaliny?

 • Vysoká účinnost při přečerpávání viskózních kapalin
 • Snadné ovládání a údržba
 • Vysoká odolnost proti korozi a opotřebení
 • Vhodná pro náročné průmyslové podmínky
 • Možnost výběru z různých velikostí a vlastností dle potřeby

Kde se používají průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny?

Tato čerpadla se používají v řadě průmyslových odvětví, jako jsou petrochemický průmysl, těžba a zpracování ropy, kosmetický průmysl, potravinářský průmysl a chemický průmysl. Jsou vhodná pro přečerpávání nátěrových hmot, neboť jejich mechanismus přečerpávání minimalizuje vznik bublin a v důsledku toho snižuje riziko defektů na povrchu.

Závěr

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny jsou důležitým průmyslovým zařízením, které usnadňuje přečerpávání těžce manipulovatelných kapalin v průmyslových odvětvích. Výhody těchto zařízení zahrnují vysokou účinnost, snadnou údržbu, odolnost proti korozi a opotřebení. Vzhledem k tomu, že se tyto čerpadla používají v řadě odvětví, je důležité vybrat si správné čerpadlo s ohledem na konkrétní potřeby a požadavky.

Podobné článkydomácí vodárny

Čerpadla a domácí vodárny v AKCI

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny

Co jsou to průmyslová čerpadla?

Průmyslová čerpadla jsou stroje, které slouží k transportu tekutin, plynů a pevných látek. Tyto čerpadla mohou být použity v mnoha různých odvětvích, jako jsou například chemický průmysl, potravinářský průmysl nebo těžba surovin.

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny

Viskózní kapalina je kapalina, která má vysokou viskozitu, tedy velikost odporu protékání. Viskózní kapaliny jsou například oleje, barvy, laky nebo roztoky polymerů.

Pro transport viskózních kapalin se používají speciální průmyslová čerpadla, která jsou schopna zvládnout vysokou viskozitu a současně udržovat přesné dávkování. Mezi tyto čerpadla patří například excentrická čerpadla, laloková čerpadla, ozubená čerpadla nebo šroubová čerpadla.

Link

Zajímavý článek, který se týká vlivu viskozity na průtok kapaliny skrz čerpadlo, naleznete na stránkách Pumps and Systems.


Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny

Co jsou viskózní kapaliny?

Viskózní kapaliny jsou tekutiny, které mají vysokou viskozitu, což znamená, že mají vysoký odpor proti smykovému napětí. Mezi viskózní kapaliny patří například těkavé kapaliny, jako je olej, mazivo nebo roztok polymerů.

Jaká průmyslová čerpadla jsou vhodná pro viskózní kapaliny?

Pro čerpání viskózních kapalin jsou vhodná především průmyslová čerpadla s převodovým ústrojím, jako jsou šneková čerpadla, laloková čerpadla nebo ozubená čerpadla. Tyto typy čerpadel jsou schopna čerpat viskózní kapaliny s vysokou konzistencí a zároveň zaručit stabilní protékání kapaliny.

Pro jaké průmyslové aplikace se používají čerpadla pro viskózní kapaliny?

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny jsou vhodná pro širokou škálu aplikací, jako je například čerpání mazacích olejů, tavenin, barviv, čisticích prostředků, tekutých hnojiv, a dalších viskózních látek. Tyto čerpadla nacházejí uplatnění v různých odvětvích průmyslu, včetně potravinářského, farmaceutického, chemického a dalších odvětví, kde je třeba čerpat viskózní kapaliny.

vodní čerpadla a vodárny

Průmyslová čerpadla pro viskózní kapaliny

 • Specializovaná čerpadla pro viskózní kapaliny v průmyslové sféře
 • Umí pracovat s širokým spektrem viskozity od 1 do 100 000 cSt
 • Použitelná pro přepravu různých kapalin, jako jsou oleje, maziva, dýchací kapaliny, barvy, lak, čisticí prostředky, chemikálie a další
 • Optimalizovaná pro vysoký výkon a efektivitu pro maximální hospodárnost
 • Nízká úroveň hluku a vibrací pro snížení opotřebení a prodloužení životnosti zařízení
 • Široká nabídka typů a velikostí čerpadel pro různé aplikace a podmínky provozu
 • Použití v průmyslových odvětvích, jako jsou energetika, chemický průmysl, zpracování potravin, farmacie a další

Čerpadla a domácí vodárny v AKCI

Kategorie – čerpadla a vodárny